05 December 2009

ΟΡΙΣΜΟΣ του VEGANlSM


Ομιλία του
Leslie Cross
συνιδρυτή της Vegan Society
στο Vegetarian World Forum του 1951

Πρόσφατα η Vegan Society ενέκρινε αναθεωρημένους και διευρυμένους κανόνες που μεταξύ άλλων, διευκρινίζουν τον στόχο, τον οποίο το κίνημα επιδιώκει.

Το αντικείμενο της οργάνωσης και η σημασία της λέξης "veganism", τα οποία ήταν μέχρι τώρα θέματα συμπερασμάτων και προσωπικής προτίμησης, καθορίζονται τώρα ως εξής:

«Το αντικείμενο της οργάνωσης θα είναι να τερματίσει την εκμετάλλευση των ζώων από τον άνθρωπο", και «με την λέξη veganism νοείται η ιδεολογία ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να ζει χωρίς να εκμεταλλεύεται τα ζώα."

Η οργάνωση δεσμεύεται «σύμφωνα με την εφαρμογή του αντικειμένου της» να «επιδιώξει να τερματίσει την χρήση των ζώων από τον άνθρωπο για τροφή, προϊόντα, εργασία, κυνήγι, ζωοτομία και όλες τις άλλες χρήσεις που αφορούν την εκμετάλλευση της ζωικής ζωής από τον άνθρωπο.

Η ένταξη στην οργάνωση ως μέλη είναι διαθέσιμη σε όλους όσους επιθυμούν να δουν την επίτευξη αυτού του στόχου και αυτοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ζουν τόσο κοντά στο ιδεώδες όσο οι προσωπικές συνθήκες το επιτρέπουν. Τα μέλη δεν δίνουν κάποια υπόσχεση όσον αφορά την συμπεριφορά, αλλά δηλώνουν οι ίδιοι ότι συμφωνούν με τον στόχο. Έτσι η πόρτα είναι διάπλατα ανοιχτή, και η οργάνωση καλωσορίζει όλους όσους αισθάνονται ότι μπορούν να την υποστηρίξουν. Ωστόσο, η κατεύθυνση και η διαχείριση της δουλειάς της οργάνωσης, βαρύνει τα ιδρυτικά μέλη.

Το αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι να κάνει τον veganism μοναδικό μεταξύ των κινημάτων που ασχολούνται με την ευημερία των ζώων. Γιατι έχει αποκρυσταλλωθεί ως ένα σύνολο, και όχι, όπως είναι όλα τα άλλα παρόμοια κινήματα, ως μια αφηρημένη ιδέα. Όπου κάθε άλλο κίνημα ασχολείται με ένα τμήμα - και συνεπώς ασχολείται άμεσα με τις πρακτικές και όχι με τις αρχές – ο veganism είναι η ίδιος μια αρχή, από την οποία απορρέουν λογικά ορισμένες πρακτικές.

Εάν, παραδείγματος χάριν, η vegan αρχή εφαρμοστεί στη διατροφή, αμέσως μπορεί να φανεί γιατί πρέπει να είναι vegetarian (φυτική) στην πιο κυριολεκτική σημασία και γιατί δεν μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε τρόφιμα που προέρχονται από τα ζώα. Κάποιος μπορεί να γίνει vegetarian για ποικίλους λόγους - ανθρωπιστικούς, υγεία, ή απλά την προτίμηση για μια τέτοια διατροφή. Η αρχή εδώ είναι ένα θέμα του πως το αισθάνεται προσωπικά κάποιος, και ποικίλλει αναλόγως. Ο Veganism, όμως, είναι μια συγκεκριμένη αρχή - ότι ο άνθρωπος δεν έχει κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα πλάσματα για τις ανάγκες του - και καμία απόκλιση δεν μπορεί να υπάρξει. Η βίγκαν διατροφή προέρχεται επομένως εξ ολοκλήρου από "φρούτα, ξηρούς καρπούς, λαχανικά, σπόρους και άλλα θρεπτικά μη ζωικά προϊόντα,"και εξαιρεί "την σάρκα, τα ψάρια, τα πτηνά, τα αυγά, το μέλι και το ζωικό γάλα και τα παράγωγά του.''

Σε ένα vegan κόσμο τα πλάσματα θα επανενταχθούν στην ισορροπία και την λογική της φύσης όπως αυτή έχει. Μια μεγάλη και ιστορική αδικία, της οποίας οι συνέπειες επάνω στην πορεία της εξέλιξης ήταν τεράστιες, θα διορθωθούν. Η ιδέα ότι τα άλλα πλάσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τον άνθρωπο για ιδιοτελείς σκοπούς θα ήταν τόσο ξένη προς την ανθρώπινη σκέψη ώστε να είναι σχεδόν αδιανόητη. Υπό αυτό το πρίσμα, ο veganism δεν είναι τόσο καλή μεταχείριση όσο απελευθέρωση, για τα πλάσματα και για το μυαλό και την καρδιά του ανθρώπου. Όχι τόσο μια προσπάθεια να κάνει την παρούσα σχέση ανεκτή, όσο μια χωρίς συμβιβασμούς αναγνώριση ότι επειδή είναι κύρια μια σχέση αφέντη και δούλου, πρέπει να καταργηθεί πριν κάτι καλύτερο και πιο εκλεπτυσμένο μπορέσει να οικοδομηθεί.

Ο Veganism είναι στην πραγματικότητα μια διαβεβαίωση ότι, όπου υπάρχει αγάπη, η εκμετάλλευση εξαφανίζεται. Διαθέτει ιστορική συνέχεια με το κίνημα που απελευθέρωσε τους ανθρώπινους σκλάβους. Αν θα τεθεί σε εφαρμογή, κάθε βασική αδικία που γίνεται στα ζώα από τον άνθρωπο αυτόματα θα εξαφανιστεί. Στην καρδιά του βρίσκεται η θεραπευτική δύναμη της συμπόνιας, η οποία είναι η υψηλότερη έκφραση της αγάπης που μπορεί να δείξει ο άνθρωπος. Γιατί πρόκειται για ένα δόσιμο χωρίς την ελπίδα να λάβεις. Και παρόλα αυτά, επειδή ο ίδιος θα απαλλαγεί από πολλές από τις απαιτήσεις της δικής του κατώτερης φύσης, το όφελος προς τον ίδιο τον άνθρωπο θα ήταν ανυπολόγιστο.